Introductie en updates

Hoe starten op school met Ziber Team & Kwieb?

Ziber Team app

Ziber Team Dashboard

Mijn profiel

Bekijk alle 12 artikelen

Groepen

Bekijk alle 8 artikelen

Topics

Bekijk alle 13 artikelen

Meldingen (Ziber Team)

Bekijk alle 8 artikelen

Berichten

Bekijk alle 9 artikelen

Activiteiten (met inschrijflijstjes)

Online gesprekken met ouders

Bekijk alle 7 artikelen

Toestemmingsvragen

Bekijk alle 8 artikelen

Gespreksplanner

Bekijk alle 8 artikelen

Absentiemeldingen

Polls

Fotoalbums

Leerlingenbeheer

Bekijk alle 13 artikelen

Data Koppelingen

Bekijk alle 10 artikelen

Teamleden

Nieuwsbrief

Ziber Pay

Schoolwebsite

TIPS - Corona periode